SONIFICATION

An aulos player, found in Apollonia, Albania
A man with a sistrum and three comrades, all singing and chanting

The two CDs aim to advertise the Albanian urban lyric songs and classical pieces recorded by soprano Tefta Tashko Koço in 1937 and 1942. The slim-line double case holds 2 CDs and a booklet of 8 pages gives some information about the singer and her contemporaries. These CDs are reproduced in London in September 2005.

Të dy CD-të synojnë të bëjnë të njohura këngët lirike qytetare shqiptare të regjistruara nga sopranoja Tefta Tashko Koço në vitet 1937 dhe 1942. Kutija e hollë dyshe përmban 2 CD bashkë me një broshurë 8 faqesh e cila jep të dhëna mbi këngëtaren dhe bashkëkohësit e saj. CD-të janë riprodhuar në Londër në shtator 2005.

CD-Recordings of Albanian Urban Lyric Songs and Classical Repertoire in 1937 and 1942
Tefta Tashko Koço CD Booklet
AMC001_book_P2.pdf
Adobe Acrobat document [554.8 KB]

DVD, Book, Album